Overlijdensbericht

Written by: Tans

Op 13 december jongstleden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Wim van Boven, medewerker op onze R&D afdeling.

Wim was bij ons werkzaam als programmeur sinds 1 juni 2015. Hoewel we wisten dat Wim ziek was, kwam dit bericht voor ons volslagen onverwacht en heeft het een behoorlijke impact. Wim was een medewerker die stil achter zijn bureau zijn werk verrichtte. Hij trad nooit op de voorgrond, maar stelde zich altijd bescheiden op. Wim mocht slechts 52 jaar worden.


Wij wensen zijn ouders, broer en overige familieleden heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit 
verlies.


Namens directie en medewerkers,


Hans Koopmans
Directeur
TANS B.V. 

 

in memorian wim van boven.jpg

Twitter